За асоциацията

НАПК – България е професионално сдружение с идеална цел на български юридически и физически лица, чиято дейност е свързана с пест контрола (контрол числеността на вредители) на територията на Р България.

Асоциацията е създадена през 2019г.

ВИЗИЯ

НАПК – България да засили и утвърди позицията си на национален фактор за постигане на качество на ДДД услугите, високо експертно ниво на услугата и да стане център за връзка със световните и европейски тенденции в технологиите и концепциите за развитие на бранша.

МИСИЯ

Мисията на НАПК – България е да обединява, подпомага и представлява интересите на своите членове и да съдейства за осигуряване на общественото здравеопазване в раздела Профилактика и контрол на заразните и паразитни заболявания, с отговорност към опазване на околната среда.

ЦЕННОСТИ

  • Поддържане на високи технологични стандарти при контрола на вредителите с използването на ефективни екологосъобразни препарати и технологии;
  • Инициирани, като професионално сдружение, интегрирано вече в европейска структура, развитието на нормативна база в Р България, съобразена с европейските стандарти;
  • Създаване на регламентирани и постоянни контакти с всички браншови организации и сдружения, нуждаещи се от този вид услуга;
  • Популяризиране и създаване на програми за обучение по пест контрол, осигуряващи висока конкурентна способност на членовете си;
  • Предоставяне на информация за новостите в практиките на европейските фирми за пест контрол;
  • Организиране на обмен на информация между членовете на НАПК – България и другите европейски асоциации;

СРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Укрепване, стабилизиране и разширяване на НАПК – България, като обединяваща организация на фирмите за контрол на вредителите.