Заявка за членство

Встъпителен членски внос

50 лв.

Годишен абонамент за членство

120 лв.

Подай заявка за членство в НАПК България

14 + 7 =